Tình trạng đơn hàng

Đặt hàng tại Việt Nam

- Tất cả các đơn giao hàng tại Việt Nam đều sử dụng dịch vụ chuyển phát của Kerry Express - dịch vụ chuyển phát nhanh trên toàn quốc.

- Để theo dõi đơn đặt hàng của bạn, vui lòng truy cập http://kerryexpress.com.vn/ và nhập số vận đơn của bạn.